Komisyonlar

KOMİSYON

KOMİSYON ÜYELERİ

GÖREVLERİ

 

 

 

 

Öğrenci İntibak/ Ders Muafiyet/ Yatay Geçiş

 

Öğr.Gör. G. Yelda GÜNDÜZALP İLBEYLİ

Yüksekokulumuza Yatay Geçiş yapmak isteyen öğrencilerin, daha önce başka bir üniversitede öğrenim görmüş ve başarılı oldukları derslerden muaf olma talep eden öğrencilerin ve Yüksekokulumuzda uygulanmakta olan ders planlarında yapılan değişikliklerin yeni ders planlarına intibaklarının sağlanması konularında  “Çukurova Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”  ve “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”  ile Üniversitemiz “Yatay Geçiş Yönergesi” hükümlerine göre inceleme yapmak ,esasları belirlemek ve Düzenlenen Raporları Müdürlüğümüze sunmak

.Dr.Öğretim ÜyesiNurhayat ÇULLUOĞLU

Öğr.Gör.Dr. Adnan GÖKTEN

Öğr.Gör. Erbil RADAVUŞ

Öğr.Gör. Birsen DAĞLI

Öğr.Gör. Yusuf Ç.

 

 

 

 

 

Öğrenci Hareketliliği Koordinatörleri Komisyonu

 

Doç.Dr. Fahriye Bihter ZAİMOĞLU ONAT

ERASMUS Öğrenim ve Staj Hareketliliğinden, FARABİ DeğişimProgramı veya MEVLANA Değişim Programından faydalanmak isteyen Yüksekokulumuz öğrencilerini  ilgili yönetmelik ve yönerge hükümlerine uygun  bilgilendirmek, yönlendirmek ve üniversitemiz ilgili birimi ile görüşme ve yazışmaları takip etmek

 

 

 

 

Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Komisyonu

 

Uz.Öğrt.Abdurrahman KÜTÜK

Yüksekokulumuzca veya Yüksekokulumuzda düzenlenecek her türlü sosyal ve kültürel faaliyetlerin organizasyonu ile Öğrencilerimizin Diploma ve  Mezuniyet Tören Programını koordine etmek

 

Yük.Ok.Sek.Kasım DAĞLI

Bilg.İşlt.İlman YÜCE

Bilg.İşlt.Nurhayat RÜZGAR

 

 

 

SKS İşlemleri Komisyonu

Dr.Öğretim ÜyesiNurhayat ÇULLUOĞLU

Yüksekokulumuz öğrencisi olup talep edenler arasından seçilmek üzere öğrencilerimize Rektörlüğümüzce verilen Yemek bursu, kontenjan dahilinde KYK bursu ile burs kapsamında kısmi zamanlı öğrencilerin başvurularını ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ hükümlerine göre değerlendirip Yüksekokul Müdürlüğüne sunmak

 

Öğr.Gör.Dr Nazan KUL TÜLÜ

 

Bilg.İşlt.Beyazıt KURTARAN

Teknisyen Lokman İNCE

 

 

 

Yapı ve Çevre Komisyonu

 

 

Yüksekokulumuz bahçesinin düzenlenmesi, her türlü ağaç dikimi/kesimi, bakımı, ilaçlanması, gübrelenmesi, meyvelerinin toplatılıp değerlendirilmesi, Yüksekokulumuz binasının fiziksel ve işlevsel eksikliklerinin tespiti ile giderilmesinin temini ile gerektiğinde Müdürlüğümüze önerilerde bulunmak

 

 

Yük.Ok.Sek.Kasım DAĞLI

Teknisyen Zafer GÜLCE

Teknisyen Mustafa ÇETİNER

Teknisyen Ali SARIGÖZ

Söz.Pers.Soner ÜNLÜ

 

 

 

 

Satın Alma Komisyonu

 

 

Yüksekokulumuzda eğitim-öğretimde kullanılan derslikler, laboratuarlar ile hizmet binasının ihtiyaçlarını tespit etmek ve ihtiyaçların temini için Müdürlüğe bilgi vermek, akademik ve idari personellerden gelen talepleri Müdürlüğe bildirmek, bütçe durumuna göre laboratuar ve sınıfların alt yapılarının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için çalışma yapıp Müdürlüğe bildirmek ve Harcama yetkilisi olarak Müdürlüğün karar verdiği harcamaları ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak piyasa araştırmasına müteakip satın almak üzere

 

Yük.Ok.Sek.Kasım DAĞLI

Bilg.İşlt.Hasan KARA

Bilg.İşlt.Ali YILDIRIM

 

 

 

 

Muayene ve Kabul Komisyonu

 

 

Öğr.Gör. G. Yelda GÜNDÜZALP İLBEYLİ

Kanun ve yönetmeliklere uygun olarak  Satın Alma Komisyonu tarafından Yüksekokulumuza alınan tüm mal ve malzemelerin teknik şartnameye, ihtiyaçlara veya standartlara uygun olup-olmadığını kontrol etmek, alınan mal ve hizmetleri tutanakla belirlemek üzere

 

 

Teknisyen Mustafa ÇETİNER

Teknisyen Zafer GÜLCE

Bilg.İşlt.Musa KAMALI

 

 

 

 

 

 

Öğrenci Disiplin Komisyonu

 

Öğr.Gör. Birsen DAĞLI

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci disiplin yönetmeliğine aykırı hareket ettiği tespit edilenlerin mezkur yönetmelik hükümlerine göre disiplin soruşturmalarını yapmak ve rapor halinde Müdürlüğe sunmak

 

 

 

 

 

 

Sportif Etkinlikler Komisyonu

 

 

Öğr.Gör..Dr.Adnan GÖKTEN

Yüksekokulumuz öğrencilerinin  kendi aralarında düzenledikleri ve Müdürlüğümüzce organize edilen bölümler arası, programlar arası veya üniversitemizce organize edilen ÜNİLİG kapsamındaki turnuvaya katılacak öğrencilerin belirlenmesi, gerektiğinde sağlık raporlarının alınması,  Rektörlüğümüzce irtibat kurulması,  gerektiğinde Adana’ya götürülüp-getirilmesi

 

 

Bilg.İşlt.Beyazıt KURTARAN

Teknisyen Ali SARIGÖZ

İşçi Cuma YİĞEN

 

 

 

Bilgi İşlem Komisyonu

 

 

Öğr.Gör..Dr.Adnan GÖKTEN

Yüksekokulumuz Web sayfasının düzenlenmesi ve güncellenmesi, Yüksekokulumuza alınmasına karar verilen bilgisayarların teknik şartnamelerinin hazırlanması, alınan malzemelerin kurulması, bilgisayarların her türlü virüse karşı programlanması, İnternet ağının korunması ve her türlü arızasının giderilmesi, yeni ağ çekilmesi ile ihtiyaç halinde Müdürlüğe bilgi verilmesi

 

Şef Bekir SEZEN

Teknisyen Mustafa ÇETİNER

Teknisyen Lokman İNCE