Soru-Cevap Şeklinde Gerekli Bilgiler

 

KOZAN MESLEK YÜKSEKOKUL  ÖĞRENCİLERİ İÇİN FAYDALI BİLGİLER

Soru:  Üniversiteye Kaydımı yaptırdım, Şimdi ne yapmam gerekiyor?
Cevap:   Akademik takvimde belirtilen tarih Aralığında (20 EYLÜL-01  EKİM 2021)  ders kaydı (ders yazılma) yapmalısınız.
Soru:  Ders kaydı nedir.
Cevap: Öğrenciler her eğitim-öğretim yarıyılının başlangıcında akademik takvimde belirtilen süre içerisinde okutulacak ders listesinden ders seçme işlemidir.
Soru: Akademik Takvim nedir? Nereden ulaşabilirim?
Cevap: Ders kaydı, üniversitenin ne zaman açılacağı, ders ekleme-bırakma, vize ve final tarihleri, üniversitenin açılış kapanış tarihlerini gösteren dönemlik ve yıllık çizelgedir. Yüksekokulumuz internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
Soru: Ders kaydı nasıl yapılır.
Cevap:  https://login.cu.edu.tr/Login.aspx?ReturnUrl=%2f&pageId=1518 adresinden kullanıcı adı ve şifre girilerek sistem üzerinden dersler seçilir.
Soru:  Kullanıcı adı ve şifremiz nedir?
Cevap:  Kullanıcı adınız öğrenci işlerinden verilen öğrenci numarasıdır. Şifre T.C. Kimlik numarasının tamamıdır.
Soru: Elektronik Kayıt Yaptırdım öğrenci numaramı nasıl öğrenebilirim.
Cevap: Öğrenci No için tıklayınız.
Soru: Ne kadar ders seçmeliyim?
Cevap:  Mezun olabilmek için her yarıyılda 30 AKTS (Kredi)’lik ders almak zorunludur. Ancak isterse öğrenci 30 AKTS Az ya da çok ders almak kendi sorumluluğundadır.
Soru: Ders seçmenin üst limiti var mıdır?
Cevap: Evet her yarıyıl 40 AKTS limiti vardır.
Soru: Ders Kaydı Yapmazsam ne olur?
Cevap:  İlgili yarıyılda eğitim-öğretime devam edemezsiniz.
Soru:  Akademik Takvimde belirtilen tarihler aralığında ders kaydımı yapmayı unuttum. Ne yapmalıyım?
Cevap: Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ders kaydını yapamayan öğrenciler, 32 nci maddede öngörülen haklı ve geçerli sayılabilecek mazeretlerini belgelendirerek yarıyılın ilk on iş günü içinde Yüksekokul Müdürlüğüne dilekçe ile başvuruda bulunurlar.
Soru:  Ders kaydı yaparken kimler Harç (öğrenim ücreti) ödemek zorundadır?
Cevap:  II. Öğretim öğrencileri ile Birinci öğretimde olup da 2 yıllık öğrenim süresinde mezun olamayan öğrencilerimiz ders kaydı yapabilmek için öğrenim ücreti yatırmak zorundadırlar.
Soru: Harç Ücretlerini hangi bankalara yatırabiliriz?
Cevap: T.C İş Bankası ile Akbank şubelerine T.C. Kimlik numarası ile yatırabilirisiniz.
Soru: Ders programını nereden öğrenebilirim?
Cevap:  ÖBS (Öğrenci Bilgi Sistemi )  ile Okulumuz web adresinden öğrenebilirsiniz.
Soru: Ders Muafiyet işlemleri nedir, ne yapmalıyım?
Cevap: Üniversite birimlerine kaydını yaptıran öğrenciler, eğitim-öğretimin başlamasını izleyen on iş günü içinde muafiyet talebinde bulunabilirler. Öğrencinin yeni kayıt olduğu birimin yönetim kurulu, ilgili bölümün görüşünü de alarak muafiyet talebinde bulunan öğrencinin daha önce almış olduğu dersleri değerlendirir ve hangi derslerden denklik nedeniyle başarılı olacağını belirler.
Soru: Muaf olduğum dersleri ders kaydında seçmem gerekir mi?
Cevap: Hayır gerekmez, Muaf olduğunuz dersler önceki üniversitede almış olduğunuz başarı notu ile birlikte ders kütüğüne işlenir.
Soru: Kayıt Dondurma ne demektir?
Cevap: Ç.Ü Önlisans ve lisans sınav yönetmeliğinin 32. Maddesinde belirtilen geçerli sebeblerle öğrenime ara vermek zorunda kalan öğrencilerimiz, mazeretlerini belgeleyerek Yüksekokul Müdürlüğüne müracaat ederek en fazla 2 yarıyıl izinli sayılabilirler.
Soru: Kayıt dondurmak ile hiç kayıt yapmamak arasında fark var mıdır?
Cevap: Evet vardır. Kayıt donduran öğrencilerin kayıt dondurduğu yarıyıllar azami öğrenim süresinden sayılmaz.
Soru: Azami Öğrenim süresi nedir?
Cevap: öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.
Soru:  Eğitim-Öğretim süresi kaç haftadır, Derslere devam zorunluluğum var mıdır?
Cevap:  Sınav haftaları hariç 14 Haftadır ve Teorik derslerin % 70’ine, Uygulamalı derslerin % 80’nine devam etmek zorunludur.
Soru:  Derslerin sınavları nasıl olmaktadır?
Cevap: Bir ara sınav (VİZE SINAVI )  ve birden yarıyıl sonunda yarıl sonu sınavı (FİNAL)  olmak üzere iki sınav yapılmaktadır. Bu iki sınavdan başarılı olamayan öğrencilerimiz için Final sınavı yerine geçerli olan bütünleme sınavı yapılır.
Soru: Sınavların başar belirlemedeki oranı nedir?
Cevap: Vize sınavının %40 ile Final sınavının % 60 nın toplamı alınarak ham puan oluşur.
Soru: Ham puanlar başarı notumu mu demektir?
Cevap: Hayır. Öğrencinin sınıfının başarı durumuna göre istatistiksel hesaplamalar sistem tarafından hesaplanarak başarı harf notu belirlenerek öğrencinin transkriptine aktarılır.
Soru: Sınavlardan alacağım notun alt sınırı var mıdır?
Cevap: Vize sınavı için bir alt sınır yoktur, ancak Final ve Bütünleme sınavlarından 30’un altında olan öğrenciler vize notuna bakılmaksızın başarısız sayılırlar ve FF notu ile notlandırılırlar.
Soru: Harf olarak belirlenen  notların başarı durumu nedir?
Cevap: Derslerden devamsızlıktan kalan öğrencilere DZ, Final ve Bütünleme sınavlarına girmeyen öğrencilere FG, Sınavlara girmesine rağmen başarılı sayılmayan öğrencilere FF notu verilir ve bu notları alan öğrenciler o dersten başarısız sayılırlar.
Başarı notu DD ve DC olan öğrencilerimiz bu derslerden şartlı geçmiş sayılırlar. Başarı notu CC, CB, BB, BA ve AA olan öğrencilerimiz o derslerden başarılı olmuş olurlar.
Soru:  Şartlı ders geçmek ne demektir?
Cevap: Başarı notu DD ve DC olan derslerden başarılı sayılabilmek için öğrenim süresinin sonunda Genel Not Ortalaması (GNO) 2.00 ve üzeri olması gerekir.
Soru: Öğrenim süresi sonunda GNO 2.00 altında olan öğrenciler  şartlı geçtiği dersler için ne yapmalıdırlar?
Cevap: GNO 2,00 ve üzeri olana kadar akademik takvimde belirtilen tarihlerde Şartlı geçilen derslerden Not Yükseltme Sınavına girerler.
Soru: Başarısız olduğum dersler için ne yapılmalıdır?
Cevap: Başarısız olunan dersler için ilgili yarıyılın bir üst yarıyılında dersler alttan alınır?
Soru: Kaç dersten başarısız olursam okulum uzar?
Cevap: İki durumda öğrencinin dönemi uzayabilir.Durum1: Bir yarıyılda 11 ve üzeri AKTS (Kredi) lik derslerden FF veya FG notu ile başarısız olan öğrencilerin 1 yarıyıl okulu uzar. Durum2: Devamsızlıktan kalan veya ilgili yarıyılda eksik ders alan öğrencinin ilgili dersleri seçerken üst yarıyıl dersleri ders programlarında çakışma olması durumunda çakışan dersi seçemez ve 1 yarıyıl okulu uzamış olur.
Soru: Tek ders sınavı nedir?
Cevap: Dört yarıyıl sonunda 120 AKTS kredilik dersleri almış,  tek dersten FF notu ile başarısız olmuş öğrenciler için Akademik takvimde yapılan sınavdır. Devamsızlıktan kalınmış veya hiç alınmamış ders için tek ders sınavına girilemez.
Soru: %10 dilim nedir?
Cevap: Her dönem sonunda sınıf başarı sıralamasında, sınıf mevcudunun %10 luk dilimine giren II. Öğretim öğrencileri bir sonraki döneme ait öğrenim ücretlerini ödemezler, ancak katkı payını öderler.
Soru: Onur-Yüksek Onur belgesi kimlere verilir?
Cevap: Normal öğrenim süresinde ilgili dönemde 30 AKTS’lik ders almış, dönem ortalaması 3,00 ile 3,50 olan öğrencilere Onur, 3,50-4,00 olan öğrencilere Yüksek Onur Belgesi verilir. Önceki dönemlerden başarısız dersi alanlarla disiplin cezası almış olan öğrencilere ilgili dönemde dönem ortalaması kaç olursa olsun Onur ve Yüksek Onur Belgesi verilmez.
Soru: Mezuniyet Şartları nedir?
Cevap: 4 yarıyıl sonunda her dönem 30, toplam 120 AKTS kredisi ders almış ve Genel Not Ortalamasının 2,00 ve üzeri olan öğrenciler mezuniyet şartını yerine getirmiş olur. Bu şartları sağlayan öğrenci Mezuniyet Talep formunu doldurarak öğrenci işlerine başvurur. Diplomaları hazırlanır.

NOT: Daha kapsamlı bilgi için Çukurova Üniversitesi lisans Önlisans sınav yönetmeliği ile Ç.Ü. Bağıl Değerlendirme Yönergesini okuyunuz.
İlgili Yönetmeliklere http://kozan.cukurova.edu.tr/tr/detay.aspx?pageId=1641 adresinden ulaşabilirsiniz.

20 EYLÜL-01 EKİM 2021 TARİHİNDE DERS KAYDI YAPMAYI  UNUTMAYINIZ.

EGİTİMİN BAŞLAMA TARİHİ : 4 EKİM 2021

 

KOZAN MYO ÖĞRENCİ İŞLERİ