Ders Kayıt İşlemleri Hakkında Genel Bİlgiler

 

Ders kayıtları 20 Eylül-01 Ekim 2021 Tarihleri arasında internet üzerinden aşağıda belirtilen link üzerinden yapılacaktır.

 

Öğrenci Bilgi Sistemi Gİrişi İçin Tıklayınız...

 

İlgili tarih aralığıdan ders kaydı yaplmayanlar için Çukurova Üniversitesi Önlisans ve Lisans  Eğitim-Öğretim ve Sınav YÖnetmeliğinin ilgili maddesi ( MADDE 18 – (Değişik:RG-25/2/2016-29635) (1) Öğrenciler her yarıyılın başlangıcında akademik takvimde belirtilen süre içinde öğrenci katkı payını veya öğretim ücretini ödemek koşuluyla ders kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Kayıt yenileme işlemlerinin sorumluluğu öğrenciye aittir. Belirtilen sürede, haklı ve geçerli nedenleri olmadan kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, o dönemin derslerini alamazlar. Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ders kaydını yapamayan öğrenciler, 32 nci maddede öngörülen haklı ve geçerli sayılabilecek mazeretlerini belgelendirerek yarıyılın ilk on iş günü içinde başvururlar. İlgili yönetim kurulu, başvuruları beş iş günü içerisinde değerlendirerek sonuca bağlar. Mazereti kabul edilenler beş iş günü içinde kayıt yapmak zorundadırlar. Belirtilen süreler dışında yapılan başvurular kabul edilmez ve değerlendirmeye alınmaz.) gereği  işlem yapılır.

 

Not: Geçerli mazeretini belgelemeyen öğrencilerin  başvuru dilekçeleri dikkate alınmaz.

 

DERS KAYDI  AŞAMALARI

1-Öğrenci Bilgi Sistemine giriş yapınız.

Kullanıcı Adınız Okul Numaranızdır.

Öğrenci Numaranızı Bilmiyorsanız Tıklayınız..

Şifreniz T.C Kimlik Numaranızdır. (Sisteme ilk defa giren öğrencilerimiz şifrelerini güncelleyerek ana sayfaya dönmelidir.)

 

 

2.Kullanıcı adınız ve Şifrenizi girdikten sonra aşağıda gösterilen ekranda OBS tıklayınız.

3. Ana ekrandan Ders kayıt sekmesini tıklayınız.

 

4. Ekrana gelen bilgilendirme metnini okuyarak onaylayınız.

5.Ana ekrana dersleri gösterir bir tablo gelecektir.

6-Sistem en fazla 40 AKTS kredisi ders almak üzere sınırlandırılmıştır. 

7- Öğrenciler her dönem 30 AKTS kredilik ders almak zorundadır. (Zorunlu ve Seçmeli derslerin toplam AKTS Kredisi)

8- 40 AKTS kredinin 10 AKTS kredisi alt sınıftan dersi kalan öğrenciler içindir.

9- Birinci sınıf öğrencilerinin kalan AKTS kredsi 10 ise doğre ders kaydı yapmış demektir.

10- Dersleri seçmek için dersin önünde bulunan kutucuklar işaretlenmelidir.

11- Seçmeniz gereken tüm dersler işaretlendikten sonra ders listesinin sağ üst kısmında bulunan KAYDET tuşuna basarak kayıt işlemi tamamlanmış olur ve aşağıda gösterilen seçilen dersler sayfası ekranınıza gelir.

 

ÇOK ÖNEMLİ NOT: 1-  1 Ekim 2021 tarihine kadar ders kaydını yapan öğrencilerimiz 04-08 Ekim 2021 Tarihleri aralığında eğitimin başlamış da olacağından danışman öğretim elemanı ile ders kaydında ekleme çıkarma yapabilirler.

                                  2- 1 Ekim 2021 tarihine kadar ders kaydını yapmayan öğrencilerimizin sistemleri kapanır ve geçerli mazereti olmayanların dönem kaybı olur.