BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ

Bölümümüz, bölgemizin bitkisel ve hayvansal üretim sektörlerinde faaliyet gösteren üretim kollarında ihtiyaç duyulan yetişmiş kalifiye personel yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bölümümüzde Bahçe Tarımı ve Tohum Teknolojisi Programları faaliyet göstermektedir.

Vizyon: Eğitim öğretim kalitesini en üst seviyede tutabilen, bölgemizin ve ülkemizin sorunlarına çözüm üretmede önderlik eden, paydaşlarıyla işbirliği içinde olan, disiplinler arası çalışmaya önem veren, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş, sürekli gelişen bir program olmaktır.

Misyon: Mesleki yeterlikleri kazanmış, teknolojik gelişmeleri takip edebilen, hayat boyu öğrenmeyi benimsemiş, bilimsel yöntemleri uygulayan, etik değerlere saygılı nitelikli teknik elemanlar yetiştirmek.