YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ

Program Vizyonu;

Yerel yönetimler bölümünün amacı; ülkemizin kalkınmasında mahalli idarelerimize ve özellikle belediyelerimize büyük görevler düşmektedir. Elektrik, su, havagazı, yol, kanalizasyon gibi pek çok şehirsel alt yapı yatırımları genellikle belediyeler tarafından yapılmaktadır. Yerinden yönetim ilkesinin belli bir coğrafi alan itibariyle uygulanması sonucu ortaya çıkan Mahalli idareler, mahalli nitelikli birçok hizmetin görülmesini sağlayan ve demokratik yaşamın bir parçası olan kuruluşlardır. Ülke geleceğinde bu kadar büyük önemi olan belediyelerin söz konusu görevleri yerine getirebilmeleri için örgütsel ve mali yönden olduğu kadar personel yönünden de güçlü olmaları gerekir.Bilgili, görgülü ve iyi yetişmiş belediye personeline duyulan ihtiyaç açıktır. Belediye hizmetlerinden yakınılan konuların istenilen biçimde çözümlenmesinde, iyi yetişmiş belediye personeline düşen roller önemlidir. Bu bölümün amacı, bu alandaki açığı kapatabilmek için elemen yetiştirmek amacıyla öğretime başlamıştır.Bu bölüm öğrencileri 1. sınıf sonunda belediyelerde ve il özel idarelerinde 30 iş günü staj yaparak deneyim kazanırlar.

İş Olanakları;

2 yıllık eğitim öğretim döneminde mahalli idareler, personel yönetimi, kamu yönetimi gibi konular verilmektedir. Bu yoğun program sonunda belediyelerde, il özel idarelerinde memur olarak istihdam olanakları bulunur.