FİNANS-BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ

Program Vizyonu;

Bankacılık Programının amacı bankacılık ve finans sektörünün gereksinim duyduğu yetişmiş ara elemanları yetiştirmektir. Bu amaçla çağdaş eğitim öğretim teknikleri kullanılarak, gerekli teknik bilginin yanı sıra hizmet sektörü çalışanının olmazsa olmazı insani iletişim becerileri de verilmeye özen gösterilmektedir.İki yıllık eğitim süresince herhangi bir ticari firma çalışanının ihtiyaç duyduğu temel işletme, ekonomi, hukuk, muhasebe bilgilerinin yanı sıra bankacılık ile ilgili uzmanlık dersleri yoğun bir şekilde verilmektedir. Programdan mezun olan öğrencinin bilgi düzeyini yükseltmek amacını yanı sıra bilgisini doğru ve amaca uygun şekilde iletebilme, sorun çözebilme yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

İş Olanakları;

Bankalar, mali müşavirlikler, sermaye piyasası aracı kurumları, sigorta şirketleri, kamu ve özel kurumların muhasebe finans bölümleri.