BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

VİZYONUMUZ

İçinde yaşadıkları toplumda ve dünya içinde daha insani bir yaşam tarzının oluşumuna katkıda bulunacak, nitelikli bireyler yetiştirmek.

MİSYONUMUZ

1.Bölümün amacı, bilişim teknolojilerini her ortamda etkin olarak kullanacak, eğitim teknoloğu, bilişim teknolojileri uzmanı, eğitim teknolojileri danışmanı olarak görev alabilecek, bilgi toplumunun oluşabilmesi için güncel ve yenilikçi bilgi ve iletişim teknolojilerine hakim, bu teknolojilerin eğitime etkili entegrasyonunu gerçekleştirebilen lider bireyler yetiştirmektir.  Böylelikle öğrencilerin yer aldıkları toplumun gelişmesine ve ilerlemesine katkıda bulunmaları hedeflenmektedir.

2.Programda öğrencilerin teknik konularda olduğu kadar sosyal, kültürel, politik ve entelektüel yönlerden de kendilerini geliştirmeleri ve gerçekleştirmeleri için gerekli ders ve etkinliklere yer verilmektedir. Böylelikle öğrencilerin içinde yaşadıkları Türk toplumuna ve dünya içinde daha insani bir yaşam tarzının oluşumuna katkı bulunmalarının sağlanması amaçlanmaktadır.

3.Bilgi çağına girerken öğrencilere yol gösterecek öğretmen adaylarına, güncel bilgileri vermek ve mesleki becerileri kazandırmaktır.

4.Alanla ilgili tüm yenilikleri yakından izleyen; yurtiçi ve yurtdışı yayınları takip eden; en güncel teknolojiden yararlanan; eğitim bilimlerini diğer disiplinlerle besleyip geliştirebilecek, sorgulayıcı, araştırmacı ve iletişim yeteneği güçlü, öğrenme ortamları tasarlayabilen,  bilimsel araştırma süreçlerini kullanabilen, alanında iyi yetişmiş, bilgiye ulaşma yollarını bilen, çağın gerektirdiği eğitim-öğretim yöntemlerini kavrayan, açık fikirli, özgür düşünebilen, yaratıcı, milli, insani ve kültürel değerlerimizi benimsemiş; öğretmenlik mesleğini düzgün bir şekilde hem yazılı hem de sözlü olarak sergileyebilen, yabancı dil, genel kültür ve tarihsel bilgilere sahip toplumsal ve evrensel değerlere saygılı, nitelikli mezunlar yetiştirmektir.

5.Öğrencilerin ve akademisyenlerin profesyonel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla uluslar arası kuruluşlar, yurtiçi ve yurtdışındaki üniversiteler, özel sektör, sivil toplum örgütleri, üniversitenin diğer bölümleri ve mezunlarla sürekli iletişim ve işbirliği içinde olmak; ortak projeler yürütmektir.