YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ

A MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANININA GÖRE (EK MADDE-1) YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ

Merkezi Yerleştirme Puanına göre (Ek Madde-1) Uygulama İlkeleri Tıklayınız.

Başvuruların değerlendirilmesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanlarının dikkate alınmasına, başarı vb. şart aranmamasına,......

TABAN PUANLAR

2021 TABAN PUANLARI

2020 TABAN PUANLARI

2019 TABAN PUANLARI

2018 TABAN PUANLARI

2017 TABAN PUANLARI

2016 TABAN PUANLARI

2015 TABAN PUANLARI

 

MUAFİYET İŞLEMLERİ

Ç.Ü Muafiyet ve İntibak Yönergesi Tıklayınız.

MADDE 7-(1) Eşdeğer sayılması istenen bir dersin adının, eşdeğer sayılacak ders ile birebir aynı olması gerekmez. Muafiyeti istenen dersin zorunlu veya seçmeli ders olmasına bakılmaksızın, en az CC notu ile başarılı olmak şartıyla, ders içeriğinin ve ders saatlerinin uyumuna ve yeterliliğine göre karar verilir. (Senato 19.10.2016 tarih ve 13/2) Derslerin saat bilgisinin bulunmadığı hallerde derslerin AKTS kredileri dikkate alınır.

(2) (Senato 19.10.2016 tarih ve 13/2) Genel Not Ortalamasıyla Yatay geçiş işlemlerinde başarı kriteri GNO değeri üzerinden belirlendiğinden, muaf sayılmak istenen derslerin başarı durumlarının değerlendirilmesinde CC not kriteri aranmaz. Merkezi sistemle yapılan yatay geçiş başvurularında ise, öğrencinin GNO’su 2.00 veya üzeri olduğu durumlarda CC not kriteri aranmaz. 

 

B- GENEL NOT ORTALAMASINA GÖRE YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ

(2) Kurum (üniversite) içi programlar arası yatay geçişlerde, öğrencinin başvurduğu döneme kadar kayıtlı olduğu diploma programında sorumlu olduğu tüm dersleri başarmış ve genel not  

ortalamasının en az 3.00 olması şartı aranır.

 

(3) Kurumlar arası yatay geçişte, öğrencinin kayıtlı olduğu diploma programında sorumlu olduğu tüm dersleri başarmış olması, ayrıca bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının  

100 üzerinden en az 70 veya merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

 

DEĞERLENDİRME

 

Ç.Ü Yatay Geçiş Yönergesi Tıklayınız.

 

Yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencilerin değerlendirilmesi, öğrencinin programa yerleştiği yıldaki Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) ndeki yerleştirme puanının yüzde altmışı ile öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundaki Genel Not Ortalamasının yüzlük not sistemindeki değerinin yüzde kırkının toplanması ile bulunan puana göre yapılır. Elde edilen notlar büyükten küçüğe doğru sıralandıktan sonra en yüksek notlu öğrenciden başlayarak kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapacak öğrenciler belirlenir. 

 

 4'lük Sistemin 100'lük Sistemde Eşdeğerliliği

 

Kontenjandan Fazla Müracaat sıralama Formülü

 

Örnek

1.öğrenci

GNO 2,98=76.20

YERLEŞME PUANI = 210,30

 

=(76,2*40/100)+(210,3*60/100)=156.66

 

2. Öğrenci

 

GNO 3,17=80,.63

YERLEŞME PUANI = 205,90

=(80,63*40/100)+(205,9*60/100)=155.79